جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

بازرگانی کاشی و سرامیک صادقی

با مدیریت محمد حسین صادقی

09187389141
تلفن همراه

----------​​ محصولات 30x30 سانتی متر ----------

نام : موزایک

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 40x40 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

نام : موزایک 

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 40x40 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 40x40 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

نام : موزایک

Power by GreenPi