جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

بازرگانی کاشی و سرامیک صادقی

با مدیریت محمد حسین صادقی

09187389141
تلفن همراه

----------​​ محصولات 30x90 سانتی متر ----------

نام : ورونا قهوه ای تیره

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 30x90 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

نام : آرنیکا 3901 خاک سفید

ضخامت: 14 میلی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

ابعاد: 30x90 سانتی متر

Power by GreenPi

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

ضخامت: 14 میلی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

ابعاد: 30x90 سانتی متر

نام : آرنیکا 3900 خاک سفید

واتسپ