بازرگانی کاشی و سرامیک صادقی

با مدیریت محمد حسین صادقی

09187389141
تلفن همراه

----------​​ محصولات 25x25 سانتی متر ----------

نام : پروا سفید

عکس کاشی و سرامیک سها براق 6000 در ابعاد 60 در 60 سانتی متر

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 25x25 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

نام : پرنیان صورتی

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 25x25 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ
عکس کاشی و سرامیک رامونا براق 6000 در ابعاد 60 در 60 سانتی متر

------------------------------------------------------------------------------------

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

نام : پرند سفید

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 25x25 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

------------------------------------------------------------------------------------

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

عکس کاشی و سرامیک رونیا براق 6000 در ابعاد 60 در 60 سانتی متر

نام : دیبا کرم

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 25x25 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

------------------------------------------------------------------------------------

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

عکس کاشی و سرامیک ماریتامات براق 6000 در ابعاد 60 در 60 سانتی متر

نام : مهسا کرم

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 25x25 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

------------------------------------------------------------------------------------

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

عکس کاشی و سرامیک میرا براق 6000 در ابعاد 60 در 60 سانتی متر

نام : کریستال

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 25x25 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

------------------------------------------------------------------------------------

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

عکس کاشی و سرامیک راهین براق 6000 در ابعاد 60 در 60 سانتی متر

نام : پروا سفید

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 25x25 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

------------------------------------------------------------------------------------

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

عکس کاشی و سرامیک رایا براق 6000 در ابعاد 60 در 60 سانتی متر

نام : آوا کرم

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 25x25 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

------------------------------------------------------------------------------------

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

عکس کاشی و سرامیکسایا براق 6000 در ابعاد 60 در 60 سانتی متر

Power by GreenPi