جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

بازرگانی کاشی و سرامیک صادقی

با مدیریت محمد حسین صادقی

09187389141
تلفن همراه

----------​​ محصولات 30x30 سانتی متر ----------

نام : آکانا براق 3000

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 30x30 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

Power by GreenPi

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

نام : مات 3000

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 30x30 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 30x30 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

نام : پیزا 3001

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 30x30 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

نام : کلکته