جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

بازرگانی کاشی و سرامیک صادقی

با مدیریت محمد حسین صادقی

09187389141
تلفن همراه

----------​​ محصولات 10x90 سانتی متر ----------

نام : سفید ساده

ضخامت: 14 میلی متر

ابعاد: 40x80 سانتی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

Power by GreenPi

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

نام : کلکته

ضخامت: 14 میلی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

ابعاد: 40x80 سانتی متر

جهت اطلاع از قیمت از طریق دکمه بالا (واتسپ) اقدام نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------

ضخامت: 14 میلی متر

کارخانه تولیدی: کاشی کاژه

واتسپ

ابعاد: 40x80 سانتی متر

نام : مودیکا